De Historie van SSR-W

Op 9 februari 1886 wordt de Gereformeerde Studenten Vereniging 'Hendrik de Cock' opgericht te Leiden. Begin 20e eeuw wordt de naam veranderd in 'Societas Studiosorum Reformatorum'. In het hele land worden afdeling van de SSR-Unie opgericht, zo ook in Wageningen. Op 22 april 1921 ziet de Afdeeling Wageningen der SSR het licht. Van een sociëteit is op dat moment nog geen sprake. In 1925 wordt de Afdeeling Wageningen der SSR weer opgeheven bij gebrek aan leden.

Op 21 februari 1930 richten gereformeerde Wageningse studenten bij SSR-Utrecht Dispuut R.I.B.L.I.V.(Reformatoren In BLIjde Verwachting) op, bij gebrek aan een gereformeerde Wageningse studentenvereniging.  Op 6 november 1931 wordt vervolgens Afdeeling Wageningen der SSR opnieuw opgericht.

In de oorlog worden de werkzaamheden van Afdeeling Wageningen der SSR noodgedwongen opgeschort. Na de oorlog wordt de draad weer opgepakt en nemen de leden villa 'Charlois' aan de Generaal Foulkesweg in gebruik als sociëteit. Door de grote toestroom van eerstejaars, wordt het noodzakelijjk de Afdeeling in te delen in kleinere eenheden: disputen. Op 9 september 1947 wordt een deel van Huize Torck aan de Heerenstraat als sociëteit in gebruik genomen.

In de jaren '50 ontstaan er discussies over de gereformeerde grondslag. Het gevolg is het ontstaan van een bargroep en een bijbelgroep. De Kroeg Bestuurders komen voort uit de eerste groep, de meer serieuze leden van de bijbelgroep nemen zitting in het AfdelingsBestuur. Ook volgen er heftige discussies over het wel of niet dansen. Tijdens het lustrumgala van 1956 mag er voor het eerst gedanst worden.

In 1961 wordt het tweede deel van Huize Torck aangekocht. Acht jaar later wordt Huize Torck verbouwd. De gehele benedenverdieping wordt gemoderniseerd. Ook wordt er een eetzaal naast het bestaande pand gebouwd. In dat zelfde jaar ontstaan wederom grondslagdiscussies. De statuten worden herzien en de naam veranderd in SSR-W. In 1971 wordt de jaarhiërarchie afgeschaft.

Op 6 maart 1972 brandt Huize Torck tot de grond toe af; een zware klap voor de vereniging. Na behoorlijke inspanning van de leden wordt op 24 juli 1972 het huidige pand aan de Generaal Foulkesweg aangekocht. Ook deze sociëteit krijgt de naam Sela.

Op 16 januari 1978 wordt besloten dat SSR-W een jongerenvereniging wordt. Ook niet-studenten zijn vanaf dan welkom. Op 14 mei 1990 wordt SSR-W weer een studentenvereniging. Weinig jongeren hebben in de tussentijd van de mogelijkheid lid te worden gebruik gemaakt.

In 1992 gaat SSR-W samen met B.I.T.O.N. (Utrecht), A.S.G. Cleopatra (Groningen), D.S.V. Sint Jansbrug (Delft), Koko (Maastricht) en Plato (Tilburg) het lidmaatschap van zusterverband ZEUS aan. In september 1997 stapt SSR-W uit dit verband. Op 1 juli 1999 wordt SSR-W toehoorder van de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland, om hier in juni 2000 volwaardig lid van te worden. Inmiddels bestaat de federatie uit de DSB (Delft), ESV Demos (eindhoven), Unitas S.G. (Groningen) en UMTC (Utrecht). In augustus van dat jaar wordt er overgestapt van Oranjeboom naar Bavaria, onze huidige bierleverancier.           

In het jaar 2002/2003 vindt een mini make-over van de mensa plaats. De muren worden opnieuw geverfd, de gordijnen opgeknapt en er wordt begonnen met het renoveren van de kozijnen. Een jaar later wordt er een bar in de mensa geplaatst. In de zomer van 2006 vindt er een vervolgens een grote opknapbeurt van de mensa en uitgiftebalie plaats. Alles wordt geverfd, gordijnen worden vervangen en er komt een nieuwe vloer. Daarnaast wordt het meubilair aangepakt en krijgt de bar een opknapbeurt. Vanaf september 2009 krijgt SSR-W geen subsidie meer voor een open mensa en daarom heeft er een keukenverbouwing plaats gevonden. Sindsdien koken de leden voor elkaar op de ledenmensa.

 

Nieuws