Reunistenbrief

 

Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, komt het verenigingsblad “Sela Magazine” van SSR-W uit. Het blad is een samenvoeging van het oude verenigingsperiodiek en de reünistenbrief en is gericht aan zowel de leden als de reünisten van SSR-W.

De redactie wordt gevormd door minstens twee leden van SSR-W, vertegenwoordiging vanuit SOLS-W en de Vicevoorzitter. De vormgeving ligt in handen van de leden van SSR-W en het blad bevat kopij van zowel leden als reünisten van de vereniging. Verhalen van vroeger en van nu, opiniestukken en luchtige teksten, het blad brengt een duidelijk beeld van SSR-W nu maar vooral ook SSR-W vroeger.

Heb je op- of aanmerkingen over het blad, vragen aan de redactie of heb je een leuk stuk geschreven? Mail dan naar sols-w@ssr-w.nll!

Andere vragen over SSR-W of SOLS-W? Mail naar vivo@ssr-w.nl of bel 0317-419006.

- Verenigingsblad januari 2018

- Verenigingsblad voorjaar 2017

- Verenigingsblad najaar 2016

- Verenigingsblad voorjaar 2016

- Verenigingsblad najaar 2015 

- Verenigingsblad voorjaar 2015

- Verenigingsblad najaar 2014

Een aantal reünistenbrieven zijn digitaal te bekijken:

- Reünistenbrief voorjaar 2014

- Reunistenbrief najaar 2013

- Reunistenbrief voorjaar 2013

- Reunistenbrief najaar 2012

- Reunistenbrief voorjaar 2012

- Reunistenbrief najaar 2011

- Reunistenbrief voorjaar 2011

Nieuws