Disputen

Lid worden van een dispuut

Buiten de horizontale jaarclubstructuur kent SSR-W ook groeperingen met een verticale structuur: disputen.

Een dispuut is een groep vrienden met een bepaalde gedeelde interesse, waarvan de leden elk jaar enkele nieuwe personen uitnodigen het dispuut te komen versterken. Lidmaatschap van een dispuut is vrijwillig en ongeveer een derde van alle leden is lid van een dispuut.

In de regel komen de leden van een dispuut op woensdagavond bij elkaar voor een activiteit en daarbuiten gaan ze regelmatig gezamenlijk op weekend.

Voordelen van een dispuut

  • Gedeelde interesses
  • Elk jaar nieuwe leden
  • Vrijwillig
  • Woensdag dispuutsavond
  • Samen eten
  • Weekendjes weg

SSR-W heeft de volgende negen disputen:

H.E.W.D.H.D A.Z.O.T.O.B.A.C.T.E.R.

Uit de nevelen van de oersoep ontstond ooit de bacterie Azotobacter, een duplococ-vormige bacterie die de grond vruchtbaar en rijker maakt. Dit is ook de kern van Het Eerste Wageningse Dispuut Het Dispuut A.Z.O.T.O.B.A.C.T.E.R.; het verrijken van het leven door middel van creativiteit, inventiviteit en spontaniteit. Elke week is een borrel of activiteit waarbij de leden hun creativiteit, inventiviteit en spontaniteit gebruiken om er een geweldige avond van te maken. Deze activiteitenvariëren van disputeren tot creatief hapjes maken en van een biercantus tot een gala avond. Ook gaan de leden twee keer per jaar op dispuutsweekend in binnen- of buitenland. Bovendien is H.E.W.D.H.D. A.Z.O.T.O.B.A.C.T.E.R. het oudste en enige dispuut van Wageningen, wat gekenmerkt wordt door onze Koninklijke erkenning en de vele oude tradities die in stand worden gehouden. Zo drinken de leden al sinds de oprichting Zeer Oude Jenever en dragen alle leden een baret, een hoofddeksel dat vroeger door alle studenten gedragen werd. Kortom, Het Dispuut is ontzettend veelzijdig en vormt een waardevolle verrijking aan ons studentenleven. Met een luide K.N.O.K.!

H.M.I.D.H.D. De Toebacksuyghers

Reeds zestig jaar geleden is het, dat een oogverblindend licht neerdaalde op deze planeet en een aantal rechtlijnige lieden inspireerde. Zij noemden zich de Toebacksuyghers en deden zichzelf het genoegen een koers te bepalen en deze naar eigen goeddunken te verleggen wanneer zij dit nodig achtten. Maatschappelijke ontwikkelingen wisten zij immer tot eigen voordeel aan te wenden. Een waar Toebacksuygher had en heeft dan ook altijd een onderbouwde mening wanneer het gaat om zaken die ons allen raken. Maar een Toebacksuygher voelt ook zeer goed aan, wanneer hij zich bevindt te midden van hen, die evenals hemzelf Maja geproefd hebben. Op deze schone momenten, die gelegen zijn in Rookavonden en Vergaderingen, komen gevoelens los die elders in deze verzakelijkte samenleving geen uitweg meer kunnen vinden. Het gevoel dat op zulke momenten door een Toebacksuygher waart is onmogelijk te beschrijven. Zij die dit ook voelen: wees zuinig op dit kostbare gevoel, het is slechts weinigen gegeven. Moge Maja! alle slapenden wekken uit hun geestelijke winterslaap. Toebacksuyghers, houd de pijpen aan!

H.M.R.D.H.D. Hoi Hoplitai

Wij zijn het Dispuut der strijders. Wij houden van orde, logica en kracht. Ons grote voorbeeld is dan ook de Hopliet, de zwaar bewapende soldaat van het antieke Griekenland (Hoi Hoplitai betekent De Hoplieten). Gezond van geest en lichaam, niet voor een gat te vangen en gesteund door de goden Athena en Ares, die staan voor strategie en vechtkunst. Het zijn de Hoplieten die de wereld begrippen geschonken hebben als ‘democratie’, ‘falanx’ en het Trojaanse paard. Het is ons streven als moderne versie van de Hoplieten deze begrippenlijst uit te breiden en daarmee de wereld, en SSR-W in het bijzonder, te verrijken in de breedste zin des woords. N.P.U.

H.M.I.D.H.D. De Zwevelpin

BRAND!!! Het Meest Illustere Dispuut Het Dispuut de Zwevelpin is het dispuut van SSR-W en is erkend in 1947. Wij verspreiden het vuur en bijbehorende warmte in de wereld, met daarin Wageningen als centraal ontmoetingspunt. Leden van het dispuut zijn te herkennen aan hun rode kledij. Wie ons langer kent zal ook onze dispuutstradities, humor, woordgrapjes, gedrevenheid en openheid kunnen beamen. Iedere woensdag houden wij een activiteit. Vaak is dit een vurige borrel bij een van de leden thuis, maar ook ondernemen wij activiteiten als zoals een discussieavond, squashtoernooi, schaatsavond, bioscoopbezoek, grootse barbecue en meer. Daarnaast houden wij vergaderingen en gaat de Zwevelpin ieder jaar drie keer op weekend. De foto’s geven u een impressie van onder andere ons jaarlijkse zeilweekend waarin wij onze vijand overwinnen. Voor meer vurige zaken, kijk op www.zwevelpin.nl.

Met een luid BRAND!!! groeten wij u.

De Vikingen

ODIN

Vee sterft,
vrienden sterven,
zeker sterft men ook zelf;
maar nimmer sterft een naam
vol roem
voor wie zich een goede verwierf.
– Hávamál 71

Te vaak worden lege zaken verheven tot wapenfeiten, verteld door roemloze mensen wiens naam slechts een vage schim zal achterlaten in de geschiedenis. In een tijd waarin het volk als schapen achter de zwakkeren aanloopt en de strijd door ieder wordt geschuwd in de naam van het verstand, zullen de Vikingen er zijn om ieder te confronteren met het Niets, de onwaardigen achterlatend in angst. Te vuur en te zwaard trekken de Koene Krijgers en Schone Schades plunderend door de wereld, gespleten schedels en lege vaten achter zich latend. De wapenfeiten die zij plegen worden tijdens de borrels gedeeld, waarna het gerstenat lustig uit de hoorns in de Vikingen vloeit. Hier kan een vroed man lof en gelach oogsten, terwijl voor een onvroed man zwijgen zeker het best is.
ODIN

T.M.S.D.C.D.C. Scotia

De geur van whisky, de warme klanken van een doedelzak en schotsgeruite rokjes doen vermoeden dat de meiden van Scotia bij elkaar zijn. Een dispuut met een geschiedenis, waaruit vele gebruiken en tradities voortkomen. Elke woensdag komen wij bij elkaar om te borrelen, om zo onze band met Schotland, maar ook met elkaar te sterken. Diverse activiteiten worden ondernomen tijdens de borrels, maar we gaan ook op weekenden en vakanties. Stoer, sexy en eigenzinnig maar toch ook mysterieus. Dat maakt T.M.S.D.C.D.C. Scotia een dispuut met een uniek karakter. Flarden mist vervagen het pad dat de Scotianen nemen, nooit helemaal helder is het doel en toch zullen zij altijd samen zijn om samen hun oneindige dorst te lessen. May your glass never be empty! Quench!

M.R.E.V.T.D.G.H.D. SHINTO

KAMPAI! Het Met Rede En Verstand Tot Dispuut Gekomen Het Dispuut (M.R.E.V.T.D.G.H.D.) SHINTO is een jong en fris gemengd dispuut met enthousiaste leden. Japan en het Shintoïsme zijn onze inspiratiebronnen, maar in onze activiteiten blijven we natuurlijk gezellige en nuchtere Wageningers. Desalniettemin zijn we ons wel bewust van de kernwaarden van Shinto, de Bushido. Onze activiteiten variëren van onzinborrels tot eilandweekenden en schuurfeesten tot het bezoeken van lezingen. Overal kan over worden gediscussieerd, maar relativeren staat ook hoog in ons vaandel. Om het vervolgens te beklinken met een lekker glaasje saké en een hapje sushi op zijn tijd.

KAMPAI!

M.P.L.T.S.H.A.M.D. Isis

Het dispuut M.P.L.T.S.H.A.M.D. Isis aanbidt de Egyptische godin Isis. De godin wordt gekenmerkt door verschillende kwaliteiten, zoals robuustheid, rechtvaardigheid en ze is direct. Haar oorspronkelijke functie als Moedergodin verwijst naar de sterke en krachtige vrouwen. Vandaar dat Isis bestaat uit dames die stevig in hun schoenen staan, weten wat ze willen en die zichzelf zijn. Daarnaast is Isis de uitvindster van de landbouw en wordt zij gezien als het symbool van vruchtbaarheid. Onder haar werd de eerste wet van rechtvaardigheid ingesteld. Daarom staan vertrouwen en oprechtheid hoog in het vaandel binnen ons dispuut. Als Zonnegodin verbindt Isis hemel en aarde, het goud representeert de zon. We zijn open en toegangelijk, omdat de zon natuurlijk van iedereen is. Wij organiseren veel activiteiten waardoor we een hechte band hebben opgebouwd. Onze paarse kleur symboliseert de wijn die we drinken en daarmee kan je ons dus ook vaak vinden op de sociëteit.

‘In vino veritas’

H.A.V.E.I.M.D.H.D. De Orde van Het Witte Hert

Het Mannendispuut De Orde van Het Witte Hert, evenals verscheidene ridder- en jachtordes in het verre verleden tot het heden, eert St. Hubertus, patroonheilige van de weidelijke jacht. Een weidelijk jager dient respect te hebben voor het dier waarop hij jaagt en het geschoten dier optimaal te benutten. Deze levenswijze karakteriseert zich door een respect voor de natuur alsmede de medemens. Binnen De Orde komt deze levenswijze terug in de verbroedering tussen de leden en het stilstaan bij de keuzes die men maakt. Geluk halen uit de simpele vreugden in het leven, staat bij ons hoog in het vaandel. Dit resulteert zich in de vele activiteiten en borrels die gebruikelijk op woensdag worden georganiseerd, naast de uitzonderlijke diners en weekendjes weg en vakanties!

Namens de mannen van de Orde,

Geen plek is veilig, als ik mijn geweer richt!

PATS!

Geen verplichtingen, wél de mogelijkheden

Een dispuut is een leuke aanvulling op je tijd bij SSR-W, maar het is niet verplicht om lid te worden van een dispuut. Je kunt ook actief worden zonder dispuut, bijvoorbeeld in commissies. 

Dé plek om van jouw studententijd de beste tijd van je leven te maken!