Zusterverenigingen

Federatie van Unitates en Bonden

In juni 2000 is SSR-W volwaardig lid geworden van de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland. Elk van de aangesloten verenigingen heeft gelijkheid onder de leden hoog in het vaandel staan en er bestaan dan ook veel overeenkomsten tussen de verenigingen. Desalniettemin zijn er ook verschillen, die voor nieuwe en verfrissende inzichten kunnen zorgen. Daarom gaan we regelmatig bij elkaar op bezoek om samen te feesten en andere activiteiten te ondernemen.

Elk jaar wordt de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland geleid door het Dagelijks Bestuur. De verenigingen zorgen er beurtelings voor dat dit Bestuur voor een jaar gevuld wordt met leden van hun eigen vereniging. Dit jaar zijn het vier enthousiaste leden van USG die deze verantwoordelijkheid op zich nemen.

Naast SSR-W bestaat de Federatie uit:

  • Delftsche Studenten Bond
  • Eindhovense Studenten Vereniging Demos
  • Groningse Unitas S.G.
  • Utrechts Mechanisch Technologisch Corps

Dé plek om van jouw studententijd de beste tijd van je leven te maken!