Samen werken aan een veilige vereniging

 

Beleid omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op SSR-W wordt (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd en wordt er bij een melding adequaat  gehandeld. SSR-W werkt aan een cultuur waar de leden elkaars grenzen respecteren en seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is. In 2022 is er een nieuw beleid over dit thema geschreven, waar voornamelijk wordt gefocust op preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook op stappenplannen en eventuele sancties. Voorbeelden van concrete dingen die de vereniging doet, zijn het veelvuldig gebruiken en zichtbaar maken van posters en sociale media berichten van de ‘Ben je oke?’ en ‘This is how we do it’ campagnes en het specifiek noemen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de huisregels. Het handhavend personeel krijgt een training om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen en daarop te handelen. Het is belangrijk dat leden weten waar ze terecht kunnen, daarom krijgen elk jaar alle nieuwe eerstejaars een voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Indien er tocht iets gebeurt, dan is er een protocol geschreven en zijn er sancties. Mocht je benieuwd zijn naar dit beleid, kun je contact met ons opnemen. 

Is er jou iets overkomen op SSR-W?
Mocht je bij ons op een feest of andere activiteit zijn geweest en seksueel grensoverschrijdend gedraag hebben ervaren en/of je onveilig hebben gevoeld dan nemen wij dit erg serieus. Je kan dan contact opnemen met het bestuur via bestuur@ssr-w.nl of bellen naar 0317 419 006. Mocht je er vooral met iemand over willen praten in meer vertrouwen kan je ook contact opnemen met onze externe vertrouwenscontactpersonen via vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl of onze interne vertrouwenscontactpersonen via vertrouwenscontactpersoon@ssr-w.nl. Mocht je zoeken naar andere professionele hulp dan kan Centrum Seksueel Geweld (CSG) misschien een uitkomst bieden, meer informatie daarover is te vinden op centrumseksueelgeweld.nl.