Historie

Oprichting van SSR Wageningen

Societas Studiosorum Reformatorum Wageningen, oftewel SSR-W, kent een rijke geschiedenis. De vereniging werd opgericht in de nacht van 5 op 6 november 1931, maar droeg toen nog niet dezelfde titel als hoe we SSR-W nu kennen. S.S.R. afdeling Wageningen is namelijk een afsplitsing geweest van de Utrechtse afdeling van S.S.R. en was dus ook onderdeel van de landelijke ‘S.S.R. unie’.

 

Hendrik de Cock

Doordat de Corpora een te losbandig karakter hadden volgens een aantal studenten van de Leidse en Amsterdamse Corpora, richtte zij op 9 februari 1886 de Gereformeerde Studentenvereniging ‘Hendrik de Cock’ op. De vereniging werd vernoemd naar De Cock, omdat hij de grondlegger van de gereformeerde kerk was. Aan het begin van de 20e eeuw nam de vereniging de naam ‘Societas Studiosorum Reformatorum’ aan en werden er afdelingen door het hele land in verschillende studentensteden opgericht.

S.S.R. afdeling Wageningen

Op 22 april 1921 werd er een Wageningse afdeling van S.S.R. opgericht als afsplitsing van de Utrechtse S.S.R., maar de afdeling bleef niet lang bestaan. Doordat de groep studenten die zich bij S.S.R. Wageningen te klein was, werd de afdeling in 1925 weer opgeheven. In de nacht van 5 op 6 november 1931 werd de Wageningse afdeling opnieuw opgericht en bestaat deze nu nog steeds.

Oorlog

Door de komst van de Tweede Wereldoorlog werden de werkzaamheden en activiteiten van S.S.R. afdeling Wageningen opgeschort vanaf 30 oktober 1941 tot het einde van de oorlog, maar ondergronds ging het bestaan van de vereniging verder. Een aantal leden van S.S.R. afdeling Wageningen gingen in het verzet.

Na de oorlog

Na de oorlog schoot het ledenaantal van S.S.R. afdeling Wageningen omhoog. Er was behoefte aan een grote sociëteit. De keuze viel op villa ‘Charlois’ bovenop de Wageningse Berg. Al in 1947 bleek ook deze sociëteit te klein en verhuisde men naar ‘Huize Torck’. De nieuwe sociëteit kreeg de naam ‘Sela’. Rond 1950 werden vrouwen ook toegelaten op de sociëteit, maar rond klokslag middernacht werden zij vriendelijk verzocht naar huis te gaan. In 1961 werd er voor het eerst gedanst op de sociëteit. In datzelfde jaar kocht S.S.R. afdeling Wageningen het volledige pand ‘Huize Torck’ over. Door het toelaten van vrouwelijke leden was er namelijk behoefte aan meer ruimte en kwam de ‘mensa’ (eetzaal) in het leven.

 

SSR-W

Door het land heen ontstonden er onenigheden over de gereformeerde grondslag van de S.S.R. Unie. Een deel van de leden wilde dan ook graag dat de ‘R’ (Reformatorum) uit de naam verdween. Dat gebeurde niet, maar de unie nam in 1966 wel een lichtere grondslag aan. Dat bleek niet genoeg en in 1969 werd de unie opgeheven. S.S.R. afdeling Wageningen verandert in een losstaande vereniging. In de jaren 70 werden de statuten herzien en veranderde de afdeling haar naam in Societas Studiosorum Reformatorum Wageningen (SSR-W). Hiermee verdween ook de gereformeerde grondslag en de jaarhiërarchie van de vereniging.

Brand

Op 6 maart 1972 brandde de sociëteit van SSR-W, ‘Huize Torck’ volledig af. Diezelfde avond stond namelijk de bovenste verdieping van het gemeentehuis ook in brand, waardoor de brandweer de twee grote branden niet beide aankon. Via een brandtrap, die twee weken daarvoor was aangelegd, konden de studenten die op de bovenste verdieping van ‘Huize Torck’ woonde, het pand veilig verlaten.

Huidige sociëteit

De vereniging moest op zoek naar een nieuwe sociëteit. Een vrijstaand pand met enorme tuin aan de Generaal Foulkesweg werd aangekocht op 24 juli 1972. Op 29 maart 1973 vestigt de vereniging zich in het nieuwe pand. Ook deze sociëteit draagt de naam ‘Sela’. In 1983 werd een deel van de grote tuin verkocht aan de gemeente voor het bouwen van een nieuwe woonwijk. Met de opbrengst kon de hypotheek van de volledige sociëteit afbetaald worden. Ondanks het verkopen van een deel van de tuin, heeft SSR-W nog altijd de grootste studententuin van de Benelux.

Jongerenvereniging

Op 16 januari 1978 wordt besloten dat SSR-W een jongerenvereniging wordt. Ook niet-studenten zijn vanaf dan welkom. Op 14 mei 1990 wordt SSR-W weer een studentenvereniging. Weinig jongeren hebben in de tussentijd van de mogelijkheid lid te worden gebruik gemaakt.

 

Zusterverenigingen

In 1992 gaat SSR-W samen met B.I.T.O.N. (Utrecht), A.S.G. Cleopatra (Groningen), D.S.V. Sint Jansbrug (Delft), Koko (Maastricht) en Plato (Tilburg) het lidmaatschap van zusterverband ZEUS aan. In september 1997 stapt SSR-W uit dit verband. Op 1 juli 1999 wordt SSR-W toehoorder van de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland, om hier in juni 2000 volwaardig lid van te worden. Inmiddels bestaat de federatie uit de DSB (Delft), ESV Demos (eindhoven), Unitas S.G. (Groningen) en UMTC (Utrecht). In augustus van dat jaar wordt er overgestapt van Oranjeboom naar Bavaria, onze huidige bierleverancier.

 

Verbouwing

In het jaar 2002/2003 vindt een mini make-over van de mensa plaats. Een jaar later wordt er een bar in de mensa geplaatst. In de zomer van 2006 vindt er een vervolgens een grote opknapbeurt van de mensa en uitgiftebalie plaats. Alles wordt geverfd, gordijnen worden vervangen en er komt een nieuwe vloer. Daarnaast wordt het meubilair aangepakt en krijgt de bar een opknapbeurt. Vanaf september 2009 krijgt SSR-W geen subsidie meer voor een open mensa en daarom heeft er een keukenverbouwing plaats gevonden. Sindsdien koken de leden voor elkaar op de dagelijkse ledenmensa.

Dé plek om van jouw studententijd de beste tijd van je leven te maken!