Convenant

Convenant “Verantwoord Gedrag” 

De partners voor dit convenant Verantwoord gedrag zijn het College van Bestuur van Wageningen University en
tien Wageningse verenigingen . De verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het actieve
studentenleven in Wageningen. Ze bieden hun leden een waardevol netwerk en mogelijkheden om zich op
sociaal en persoonlijk vlak te ontwikkelen. Ze hechten eraan een veilige en gezonde plek voor (aspirant-leden
en niet-leden te zijn, waar aandacht is voor het welzijn van de student.