Adviserende en besluitvormende organen

Algemene Vergadering

Belangrijke beslissingen die de hele vereniging aangaan, worden genomen tijdens een Algemene Vergadering. Tijdens een dergelijke vergadering krijgen alle leden de mogelijkheid hun mening te spuien en gebruik te maken van hun stemrecht.

Parlement

Minder ingrijpende beslissingen worden genomen door het Parlement. Dit is een groep leden die zich buigt over begrotingen, beleidsplannen en allerhande andere voorstellen.

Raad van Advies

De RvA is een diverse groep mensen uit het bedrijfsleven die SSR-W een warm hart toedragen en specifieke kennis hebben op een bepaald gebied. Haar leden voorzien ons gevraagd en ongevraagd van advies over allerhande beleidsmatige zaken.

Raad van Financiën

Wanneer er grote uitgaven gedaan moeten worden, gebeurt dit niet zonder eerst het advies van deze leden in te winnen. Zij hebben allen ervaring of grote affiniteit met het penningmeesterschap en houden een oogje op de financiële gezondheid van de vereniging.

Raad van Vereniging

Waar het beleidsmatige zaken betreft, geven de leden van ‘de Raad’ graag advies, deze leden hebben ervaring binnen of buiten de vereniging op beleidsmatig vlak. Beleidsplannen van het bestuur en de grote commissies gaan standaard naar deze breinen, om de kwaliteit en continuïteit binnen de vereniging te waarborgen.

Raad van Sociëteitsbeheer

Het hebben van een eigen sociëteit heeft veel voordelen, maar ook uitdagingen. Zo moet het pand goed onderhouden worden. Om ervoor te zorgen dat het lange termijn onderhoud goed verloopt houden de leden van de RvS een oogje in het zeil.

Geen verplichtingen, wel dé mogelijkheden

Het is niet voor niets dat SSR-W al zo lang draait. Alles gebeurt vóór en dóór leden, al sinds de oprichting. Bekijk meer van de rijke geschiedenis van de vereniging. 

Dé plek om van jouw studententijd de beste tijd van je leven te maken!